Terapia spúšťových bodov

Čo sú to spúšťové body? (trigger points)

Sval sa skladá z jednotlivých pruhov svalového tkaniva, ktoré sú uložené paralelne vedľa seba a pri kontrakcii svalov pracujú spoločne. Svalové poranenie môže viesť k obmedzeniu elasticity jedného alebo viacerých pruhov, čo má za následok stuhnutie svalového tkaniva. Na postihnutom páse svaloviny potom nachádzame spúšťový bod. Dysfunkcia svalového tkaniva pretrváva do doby, kým nedôjde k uvoľneniu postihnutej oblasti.

Svaly sú poddajné, húževnaté, pružné a veľmi mocné. Zdravé svaly sú mäkké na dotyk, ľahko cez ne môžeme nahmatať aj hlbšie uložené štruktúry (napr. kosti, ktoré sú uložené pod nimi), nie sú citlivé na dotyk, nebolia. Akonáhle dôjde k stuhnutiu svaloviny a vytvoreniu spúšťových bodov, príslušný sval sa stiahne.  Na dotyk sa javí ako tvrdý a kompaktný. Stráca elasticitu a poddajnosť. Ak zostane stuhnutý dlhšiu dobu, postupom času môže dôjsť k zhoršeniu jeho prekrvenia, čo vedie k premene časti vlákien na väzivo a k strate pružnosti.  Každý spúšťový bod je zdrojom vzorca bolesti, ktorý môžme vyvolať jeho stlačením.  Bolesť často nepociťujeme v mieste spúšťového bodu, ale inde, a preto sa nazýva prenesenou bolesťou. 

Ako spúšťové body vznikajú?

Všetko väčšinou začína mechanickým poškodením alebo preťažením.  Najohrozenejšou skupinou populácie s ohľadom na vytvorenie spúšťových bodov a následnou myofasciálnou bolesťou sú aktívny ľudia vo veku medzi 30-50 rokov. Pričom nemusia podať vrcholový športový výkon, aby sa tak stalo. Každý z nás si môže poškodiť sval aj nečakaným zlým došliapnutím, nedobrým dopadom pri bežnom skoku, spaním v nesprávnej polohe, používaním nevhodne nastaveného monitora počítača, pri športe, nosení ťažkých vecí a pod.

Mechanické poškodenie svalu môže vzniknúť nadužívaním alebo preťažením.

nadužívaniu svalu dochádza, keď daný konkrétny sval stále dookola vykonáva tú istú prácu rovnakým spôsobom. Napríklad pri tenise tréning backhandu stokrát po sebe s rukou v tej istej polohe. 

Príkladom preťaženia môže byť situácia keď v tréningu idete za hranicu svojich možností a preťažíte unavený sval.

Uvoľnenie spúšťového bodu

Spúšťový bod treba v prvom rade vyhmatať. Prejavuje sa na svalovom tkanive ako zatuhnuté, tvrdé a bolestivé miesto, hrčka a pod. Bod pritlačíme (prstom, dlaňou, loptičkou a pod.) po dobu 30 sek, niekedy aj niekoľkých minút kým nedôjde k postupnému uvoľneniu. Tento postup treba párkrát po sebe zopakovať a niekedy aj v priebehu dňa. Ošetrovanie spúšťových bodov býva bolestivé, ale postupne dôjde k úľave a bolesti sa zmenšujú. Po ukončení terapie je veľmi dôležité sval jemne natiahnuť a aplikovať teplo. 

 

Cenník

Terapia spúšťových bodov
15€