Ležanie v posteli, pomáha pri bolestiach chrbtice?

Ležanie v posteli pomáha pri bolestiach chrbtice. Pravda alebo mýtus? Nadmerne dlhé ležanie v posteli bolesti chrbtice práve spôsobuje. Je známy fakt, že ráno hneď po zobudení sme vyšší ako večer. Platničky medzi všetkými stavcami sú plné koncentrovaných proteínových reťazcov, ktoré milujú vodu. Sú hydrofilné. Keď ležíme horizontálne, platničky sa naplnia tekutinou a odtláčajú stavce od seba, čím predlžujú...

Prečo si stále spôsobujeme bolesti chrbta?

Prečo si stále spôsobujeme bolesti chrbtice? Citlivosť na bolesť funguje nasledovným spôsobom. Vnímavosť na bolesť sa zvyšuje opakovanou stresovou a bolestivou záťažou. Svaly a kĺby sú plné senzorov na bolesť, napätia, zaťaženia a chemických senzorov. Tieto senzory prenášajú informácie o pohybe a polohe do mozgu. Cestujú po senzitívnych nervoch. Pozdĺž tejto „diaľnice“ sa nachádzajú kontrolné body „vrátka“. Podľa takzvanej „vrátkovej bolesti“, ide o to, aby sme...

SM systém

Kedy začne cvičenie účinkovať?

Mnohí z vás, ktorí cvičia SM systém sa možno stretli so situáciou keď mali pocit, že im cvičenie nepomáha alebo bolesti ustupujú veľmi pomaly. Je to preto lebo je cvičenie neúčinné? Koľko času treba aby cvičenie začalo účinkovať? Skúsme si načrtnúť modelovú situáciu. Máte okolo 40 rokov. 20 rokov máte sedavé zamestnanie a nadváhu. Nemáte žiadnu pravidelnú...

SM systém MT1

SM systém, skupinové alebo individuálne cvičenie?

Často sa stretávam s otázkou či je vhodné skupinové cvičenie v prípade SM systému. Skupinové cvičenia prinášajú určité benefity: motiváciu, pocit spolupatričnosti, začlenenie sa do skupiny (pocit, že niekam patríme) a pod. Platí to aj v prípade SM systému. Treba ale zdôrazniť, že skupinovému cvičeniu musí vždy predchádzať dôsledná individuálna príprava. SM systém je zdravotné cvičenie, pri ktorom sa v prípade...

Poškodenie platničky

Hygiena chrbtice

Hygiena chrbtice. Určite ste si dali teraz otázku:“Čo je to tá hygiena chrbtice? Môže mať chrbtica hygienu?“ Tak ako poznáme výraz telesná hygiena alebo duševná hygiena, má aj chrbtica svoju hygienu. Čo to je? Je to súbor opatrení, návykov a pohybov, ktorými chránite svoju chrbticu a predchádzate bolestivým stavom. Ani si neuvedomujete, že pri každodenných činnostiach môžete...